Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Co słychać? Komunikacja społeczna w autyzmie

Projekt naukowy „Co słychać?
Komunikacja społeczna w autyzmie: podejście obliczeniowe”

Kontakt pod adresem: u.wielgat@uw.edu.pl

Ulotka informacyjna
Nasza mowa to klucz do umysłu. W tym, co mówimy zawarte jest więcej niż się wielu z nas wydaje. Po napisanym tekście czy wypowiedzi jesteśmy w stanie nie tylko rozpoznać unikalny styl pisarza, ale także, z użyciem metod obliczeniowych, płeć, wiek czy status społeczno-ekonomiczny autora. Najnowsze badania pokazują, że sztuczne sieci neuronowe i komputerowe metody przetwarzania języka naturalnego identyfikują nieuchwytne i/lub nieoczywiste dla człowieka charakterystyki mowy.

Niniejszy projekt poświęcony jest wykorzystaniu uczenia głębokiego, gałęzi sztucznej inteligencji, oraz przetwarzania języka naturalnego w analizie mowy osób w spektrum autyzmu. Wypowiedzi uczestników będą analizowane przez komputer. Mamy nadzieję, że wyniki zwiększą naszą wiedzę na temat komunikacji społecznej w autyzmie i będą stanowić krok w kierunku opracowania wymiernych i obiektywnych miar obliczeniowych dotyczących charakterystyk językowych. Kierowniczką projektu jest dr Izabela Chojnicka pracująca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem projektu jest zautomatyzowana, komputerowa analiza lingwistyczna narracji osób ze spektrum autyzmu (ASD) oraz osób z rozwojem typowym (TD). W projekcie zostaną wykorzystane techniki przetwarzania języka naturalnego oraz głębokie sieci neuronowe do wykrywania spektrum autyzmu  na podstawie wypowiedzi osób z grup badanej (ASD) i kontrolnej (TD) oraz charakterystyki lingwistycznej mowy badanych uczestników. Rekrutujemy uczestników w wieku 7-15 lat, którzy potrafią płynnie czytać. Badania psychologiczne obejmą wykorzystanie Protokołu obserwacji ADOS-2, Skal oceny spektrum autyzmu ASRS oraz Skali Inteligencji Stanford-Binet 5. Na podstawie nagrań audio/video obserwacji ADOS-2 przeprowadzone zostaną tranksrypcje wypowiedzi uczestników, które następnie zostaną poddane analizie informatycznej. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Dotychczasowe publikacje i wykłady:

Wykład 1

Wykład 2

Wawer, A., Chojnicka, I. (2022). Detecting autism from picture book narratives using deep neural utterance embeddings. International Journal of Language & Communication Disorders,1–14. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12731

Wawer, A., Chojnicka, I., Okruszek, L. Sarzynska-Wawer, J. (2021) Single and Cross-Disorder Detection for Autism and Schizophrenia. Cognitive Computation. https://doi.org/10.1007/s12559-021-09834-9

Chojnicka I, Wawer A (2020). Social Language in Autism Spectrum Disorder: A Computational Analysis of Sentiment and Linguistic Abstraction. PLoS One. Mar 6;15(3):e0229985. doi: 10.1371/journal.pone.0229985.